Nirēja rokasgrāmata (GPS koordinātas 25 niršanas vietām Latvijā)

50.00

Apraksts

Katra nopirktā grāmata ir ziedojums, kas palīdzēs vienam bērnam ieraudzīt zemūdens pasauli. Visi ienākumi nonāks “Mārupes ūdes sporta biedrības“ pārziņā, kura apmāca peldēšanu, niršanu un rehabilitāciju bērniem invalīdiem bez maksas.

Nirēja rokasgrāmata“, 2022.gada 1.izdevums, autors Valters Preimanis ar palīgiem. Labākās daivinga vietas Latvijas ūdeņos, GPS koordinātas 25 niršanas vietām. Baltijas jūrā nogrimušie kuģi un lidmašīnas. Šis ir 17. gadus ilgā nirēja pieredzē apkopotais materiāls.

Šī rokasgrāmata ir domāta jaunajam zemūdens pasaules pētniekam, kurš kopā ar savu niršanas draugu un fotoaparātu pēta brīnišīgās ūdens dzīles, faunu un floru Latvijā.
GPS koordinātes, ūdenskrātuvju vietas un shēmas, piekļūšanas punkti, dziļumi, temperatūra. No applūduša zemūdens dzelzceļa līdz piekļūšanai pie nogrimušās lidmašīnas.
Aprakstīta ērtākā piekļūšana pie Staburaga klints un Ventas rumbas. Latvijā ir atrodamie unikāli, Baltijas jūrā nogrimušo kuģu vreki, lidmašīna un sasniedzamie dziļumi.

Lai būtu droši piekļūt grāmatā minētajiem zemūdens objektiem ir vajadzīgs vismaz nirēja sertifikāts “Atvērto ūdeņu nirējs”, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu daudzumu un apmācību.

Paldies visiem nirējiem, kuri piedalijās Latvijas ezeru ekspedīcijās, kā ar savu enerģiju nodrošināja, lai ezeru izpētes pasākumi notiktu. Paldies visiem Latvijas nirējiem, akvalangistiem par ūdens mīlestību. Milzīgs paldies niršanas kluba “Daivings.lv“ Divemasteriem, daivinga palīgiem un instruktoriem par jūsu ieguldīto lielisko darbu un pastāvīgo atbalstu! Paldies brīnišķīgiem cilvēkiem par nirēju kluba atbalstu – Mārtiņam, Margaritai, Līvai, Gintam, Rihardam, Igoram, Ruslanam, Andrim, un visiem ekspertu palīgiem, kuri palīdzēja mūsu projektā – Andrim, Edgaram, Imantam, Gatim, Aldim, Norai, Artim, Artūram, Uģim, Edgaram, Jānim, Gundaram, Eduardam, Arnim u.c.

Grāmata tiek izdota elektroniskā veidā. Tiek piedāvāta kopā ar kluba kartes abonementu.