Zemūdens pacelšanas maisi

Zemūdens pacelšanas maisi (eng. Underwater Lift Bags) ļauj veikt zemūdens darbus un pacelt smagus priekšmetus, kuri nokļuvuši zem ūdens – motorkuģus, automašīnas, iekārtas un citus priekšemtus. Viena no zināmākām kompānijām, kura izgatavo zemūdens pacelšans maisus ir Subselve.com. Zemūdens pacelšanas spilveni ir domāti […]