Pie Ventspils no jūras izceļ nogrimušo kuģu vrakus

Pie Ventspils no jūras izceļ nogrimušo kuģu vrakus

Uzņēmējs M. Rozenbergs jau ilgāku  laiku Ventspils jūrmalā, apmēram 20 km no krasta, strādā pie nogrimušu vraku izcelšanas. Pašreiz uzņēmēja strādnieki un ūdenslīdēji 30 m dziļuma nopūlas izjaukt kādu pasaules karā boja gājuša vācu minu tralera vraku. Vraku saspridzina, daļas izceļ, izjauc un nosūta uz Liepājas drāšu […]