Profesionālu ūdenslīdēju brigāde veic krasta nostiprināšanas darbus Lielupē, Jūrmala