Nirējs atrod dārgu buru sporta iekārtu un atdot to burētāju komandai.

Paskelbta !trpst#/trp-gettext>