Nirējs atrod dārgu buru sporta iekārtu un atdot to burētāju komandai.